2021 PAGA ZYWIEC CUP

Arrival Date: 07/23/2021
Departure Date: 07/25/2021
Number of Guests: 50 Adults
Number of Rooms: 28

Total Package Price:
$425.00 per person for Golfer
$275.00 per person – Non Golfers
Extra $100 for 2 nights for Single accommodation
Tournament Fee – $50.00

Check-in time: 3:00 pm
Check-out Time: 11:00 am
(Includes Tax & Occupancy Surcharge)

The above rate includes:

 • 2 night’s stay at Hanah Mountain Resort and Country Club
 • 2 pre-fixe dinner 2 Breakfast
 • 1 Round of 18 hole golf with cart per day
 • PAGA adding Lunch on Sat & Lunch on Sunday for price presentation

Scheduled Tee Times:

Starting Tee Time start at:
07/24/2021 – 8:30 am
07/25/2021 – 8:30 am

Please note replays are upon availability

Replay tee time must make a reservation after 1st round at the front desk. Not available for pre-booking.

$15.00 18 hole replay with cart
$10.00 9 hole replay with cart

To ensure the health and safety of all staff and guests, the pool, hot tub, sauna, bar, restaurant, and halfway house on our golf course will be closed until further notice per NYS regulations.

We also require face masks to be worn where social distancing cannot be practiced.

Please do not hesitate to give us a call regarding any questions as we all work to navigate through this time together.

PAYMENT

Total Package Price includes 8% NY Tax, 2 % Bed Tax, and $5.00 nightly resort fee. 18% Gratuity is not included in the package cost at restaurant for Breakfast & Dinner. 18% gratuity will be automatically charged at the dining room for seating. Other gratuities are not included in reservation charges.

Group cancellation must be made at least 4 weeks in advance notice of the reservation date by email from the group leader.

Guest cancellations must be made at least 2 weeks in advance of the reservation date by e-mail from the client.

Verbal cancellations will not be accepted.

A $50.00 non-refundable processing fee will be charged to your credit card upon reservation.

To ensure the health and safety of all staff and guests, we also require face masks to be worn where social distancing cannot be practiced.
Dining (Limited Dine -in service)
We are not allowed to accept guests who have the following symptoms or who are exposed to people with COVID-19 symptoms in last 14days::

 • Fever or Chills, Cough, Shortness of breath or difficulty breathing, Fatigue, Muscle, or body
 • Aches, Headache, New loss of taste or smell. Sore throat, Congestion, or runny nose,
 • Nausea or vomiting, Diarrhea

The restaurant will operate at 50% capacity until further notice. are provided to guests and employees.

 • Diners must have a reservation to sit down in a facility.
 • Bar service and seating at a bar will not be available for meal package guests. The bar of a restaurant may open to prepare drinks to be brought to diners at their tables.
 • Should you arrive after your booking time, we may need to hold you back to a later time to ensure the best possible level of service to all our guests.
 • When making your reservation, please indicate any dietary restrictions. Kindly note that it may not be accommodating all restrictions and food allergies.
 • All menu of restaurant and bar are subject to change without any notice.
 • Prix Fixe menu package deal may change a buffet style without any notice.

Restaurant hours: Dinner ~ From 5~8PM (Last seating)
Breakfast~ Saturday and Sunday

NY state travel advisory: Local travel restrictions may impact your trip, including requirements that hotels accept essential travelers only and guests comply with self-quarantine guidelines. Be sure to check the specific restrictions for your destination before traveling or contact the hotel directly with questions. Please review COVID-19 Travel Advisory

2021-07-05T12:06:33+02:00June 29th, 2021|

Share This Story, Choose Your Platform!

2021 PAGA ZYWIEC CUP

Data przyjazdu: 07/23/2021
Data wyjzadu: 07/25/2021
Liczba gości: 50 Adults
Liczba pokoi: 28

Całkowita cena pakietu:
$425.00 na osobę dla gracza
$275.00 na osobę – dla osób niegrających
Dodatkowe $100 na 2 noce przy zakwaterowaniu w pokoju jednoosobowym
Opłata turniejowa – $50.00

Zameldowanie: 3:00 pm
Wymeldowanie: 11:00 am
(Wliczony podatek i opłata za obłożenie)

Powyższa cena obejmuje:

 • 2 noce w Hanah Mountain Resort and Country Club
 • 2 ustalone śniadania
 • 1 runda 18-dołkowego golfa z wózkiem dziennie
 • PAGA Lunch w sobotę Sat oraz lunch w niedzielę z wręczeniem nagród

Harmonogram Tee Times

Rozpoczęcie Tee Time:
07/24/2021 – 8:30 am
07/25/2021 – 8:30 am

Należy pamiętać, że powtórki są dostępne w zależności od dostępności.

Czas na powtórki można rezerwować po pierwszej rundzie w recepcji. Niedostępne do wcześniejszej rezerwacji.

$15.00 18-dołkowa powtórka z wózkiem
$10.00 9-dołkowa powtórka z wózkiem

Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników i gości, basen, wanna z hydromasażem, sauna, bar, restauracja i dom przejściowy na naszym polu golfowym będą zamknięte do odwołania zgodnie z regulaminem NYS.

Wymagamy również noszenia masek na twarzy, gdy nie można praktykować dystansu społecznego.

Nie wahaj się i zadzwoń do nas w sprawie jakichkolwiek pytań, ponieważ wszyscy pracujemy nad wspólną nawigacją przez ten czas.

PŁATNOŚCI

Całkowita cena pakietu obejmuje 8% podatek nowojorski, 2% podatek od łóżka oraz opłatę klimatyczną w wysokości 5,00 USD za noc. 18% Napiwek nie jest wliczony w koszt pakietu w restauracji na śniadanie i kolację. 18% napiwku zostanie automatycznie naliczona w jadalni za miejsce siedzące. Pozostałe napiwki nie są wliczane do opłat rezerwacyjnych.
Rezygnacja z grupy musi być dokonana z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem o dacie rezerwacji e-mailem od lidera grupy.
Anulowanie rezerwacji przez Gościa musi nastąpić co najmniej 2 tygodnie przed datą rezerwacji e-mailem od klienta.
Odwołania ustne nie będą akceptowane.
W momencie dokonywania rezerwacji z Twojej karty kredytowej zostanie pobrana bezzwrotna opłata manipulacyjna w wysokości 50,00 USD.

Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników i gości, wymagamy również noszenia masek na twarz, gdy nie można praktykować dystansu społecznego.
Wyżywienie (ograniczona usługa obiadowa)
Nie możemy przyjmować gości, którzy mają następujące objawy lub którzy są narażeni na kontakt z ludźmi
z objawami COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni:

 • gorączka lub dreszcze, kaszel, duszność lub trudności w oddychaniu, zmęczenie mięśni lub ciała
 • bóle, ból głowy, utrata smaku lub zapachu, ból gardła, przekrwienie lub katar
 • nudności lub wymioty, biegunka

Restauracja będzie działać na 50% pojemności do odwołania. Są udostępniane gościom i pracownikom.

 • Goście muszą mieć rezerwację, aby usiąść w obiekcie.
 • Usługi barowe i miejsca siedzące w barze nie będą dostępne dla gości korzystających z pakietu posiłków. Bar w restauracji może być otwarty, aby przygotować napoje, które będą przynosić gościom przy stolikach.
 • Jeśli przyjedziesz po godzinie rezerwacji, być może będziemy musieli zatrzymać Cię na później, aby zapewnić najlepszy możliwy poziom usług wszystkim naszym gościom.
 • Dokonując rezerwacji prosimy o wskazanie wszelkich ograniczeń dietetycznych. Należy pamiętać, że może nie uwzględniać wszystkich ograniczeń i alergii pokarmowych.
 • Wszystkie menu restauracji i barów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Pakiet menu Prix Fixe może zmienić styl bufetu bez uprzedzenia.

Godziny działania restauracji: Obiad ~ From 5~8PM (Ostatnie miejsce siedzące)
Śniadanie~ sobota i niedziela

Doradztwo w zakresie podróży do stanu Nowy Jork: Lokalne ograniczenia dotyczące podróży mogą wpłynąć na Twoją podróż, w tym wymagania akceptowane przez hotele niezbędni podróżnicy a goście przestrzegają wytycznych dotyczących samo-kwarantanny. Koniecznie sprawdźodpowiednie restrykcje dla miejsca docelowego przed podróżą lub skontaktuj się bezpośrednio z hotelem w przypadku pytań. Zapoznaj się z Poradnikiem podróżniczym dotyczącym COVID-19

2022-01-27T12:58:59+01:00June 29th, 2021|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top