Loading...

PAGA Spring Classic 2022

Arrival Date: 05/13/2022
Departure Date: 05/15/2022
Number of Guests: 30 adults
Number of Rooms: 15

Total Package Price:
$430.00 per person for Golfer
$295.00 per person – Non Golfers
Tournament Fee Members – $50.00
Tournament Fee Non-Members – $100

Check-in time: TBD
Check-out Time: TBD
(Includes Tax & Occupancy Surcharge)

The above rate includes:

 • 2 night’s stay at Hanah Mountain Resort and Country Club
 • 2 pre-fixe dinner (Fri-Sat)
 • 2 breakfasts (Sat-Sun)
 • 1 Round of 18 hole golf with cart per day
 • PAGA adding Lunch on Sat & Lunch on Sunday for price prezentation

Scheduled Tee Times

Starting Tee Time start at:
TBD

Please note replays are upon availability

Replay tee time must make a reservation after 1st round at the front desk. Not available for pre-booking.

$15.00 18 hole replay with cart
$10.00 9 hole replay with cart

PAYMENT

Total Package Price includes 8% NY Tax, 2 % Bed Tax, and $5.00 nightly resort fee. 18% Gratuity is not included in the package cost at restaurant for Breakfast & Dinner. 18% gratuity will be automatically charged at the dining room for seating. Other gratuities are not included in reservation charges.
Group cancellation must be made at least 4 weeks in advance notice of the reservation date by email from the group leader.
Guest cancellations must be made at least 2 weeks in advance of the reservation date by e-mail from the client.
Verbal cancellations will not be accepted.
A $50.00 non-refundable processing fee will be charged to your credit card upon reservation.

Restaurant reservation:

 • Diners must have a reservation to sit down in a facility.
 • Should you arrive after your booking time, we may need to hold you back to a later time to ensure the best possible level of service to all our guests.
 • When making your reservation, please indicate any dietary restrictions. Kindly note that it may not be accommodating all restrictions and food allergies.
 • All menu of restaurant and bar are subject to change without any notice.
 • Prix Fixe menu package deal may change a buffet style without any notice.

Restaurant hours: Dinner ~ From 5~7:30PM (Last seating)
eakfast~ Saturday and Sunday

Winners:

Woman’s Champion – Ewelina Sulich

Man’s Gross Champion – Adrian Turek
2nd Place – Waldek Kumiega
3rd Place – Arkadiusz Bączyk

Men’s Net Champion – Robert Zarzycki
2nd Place Net – James Mealady
3rd Place Net – Lukasz Truchel

Longest Drive Champion – Adrian Turek
Closest to Pin Champion – Jacek Ruta
Chipping Champion – Robert Zarzycki
Putting Champion – Stanley Rembisz

During the tournament, the president of PAGA Paweł Gąsior
continues the title of Honorary Member of PAGA to the Consul General in NYC, Adrian Kubicki.
Mr. Consul in the photo with his daughter Laura.

2022-06-06T19:56:03+02:00April 29th, 2022|

Share This Story, Choose Your Platform!

PAGA Spring Classic 2022

Data przyjazdu: 05/13/2022
Data wyjzadu: 05/15/2022
Liczba gości: 30 dorosłych
Liczba pokoi: 15

Całkowita cena pakietu:
$430.00 na osobę dla gracza
$295.00 na osobę – dla osób niegrających
Opłata turniejowa dla członków PAGA – $50.00
Opłata turniejowa dla pozostałych uczestników – $100

Zameldowanie: Wkrótce
Wymeldowanie: Wkrótce
(Wliczony podatek i opłata za obłożenie)

Powyższa cena obejmuje:

 • 2 noce w Hanah Mountain Resort and Country Club
 • 2 ustalone obiady (Pt-Sob)
 • 2 śniadania (Sob-Niedz)
 • 1 runda 18-dołkowego golfa z wózkiem dziennie
 • PAGA Lunch w sobotę oraz lunch w niedzielę z wręczeniem nagród

Harmonogram Tee Times

Rozpoczęcie Tee Time:
Wkrótce

Należy pamiętać, że powtórki są dostępne w zależności od dostępności

Czas na powtórki można rezerwować po pierwszej rundzie w recepcji. Niedostępne do wcześniejszej rezerwacji.

$15.00 18-dołkowa powtórka z wózkiem
$10.00 9-dołkowa powtórka z wózkiem

PŁATNOŚCI

Całkowita cena pakietu obejmuje 8% podatku nowojorskiego, 2% podatku od łóżek i 5,00 USD za nocną opłatę klimatyczną. 18% napiwek nie jest wliczony w cenę pakietu w restauracji w przypadku śniadania i obiadu. 18% napiwku zostanie automatycznie naliczone w jadalni za miejsca siedzące. Inne napiwki nie są wliczone w opłaty rezerwacyjne.
Anulowanie grupy musi być dokonane co najmniej 4 tygodnie przed datą rezerwacji e-mailem od lidera grupy.
Rezygnacja gościa musi być dokonana co najmniej 2 tygodnie przed datą rezerwacji drogą mailową od klienta.
Ustne anulacje nie będą akceptowane.
W momencie rezerwacji z Twojej karty kredytowej zostanie pobrana bezzwrotna opłata manipulacyjna w wysokości 50,00 USD.

Rezerwacja w restauracji:

 • Goście muszą mieć rezerwację, aby usiąść w obiekcie.
 • Jeśli przyjedziesz po godzinie rezerwacji, być może będziemy musieli zatrzymać Cię na później, aby zapewnić najlepszy możliwy poziom usług wszystkim naszym gościom.
 • Dokonując rezerwacji prosimy o wskazanie wszelkich ograniczeń dietetycznych. Należy pamiętać, że może nie uwzględniać wszystkich ograniczeń i alergii pokarmowych.
 • Wszystkie menu restauracji i barów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • Pakiet menu Prix Fixe może zmienić styl bufetu bez uprzedzenia.

Godziny działania restauracji: Obiad ~ Od 5~7:30PM (Ostatnie miejsce siedzące)
Śniadanie~ sobota i niedziela

Wyniki:

Woman’s Champion – Ewelina Sulich

Man’s Gross Champion – Adrian Turek
2nd Place – Waldek Kumiega
3rd Place – Arkadiusz Bączyk

Men’s Net Champion – Robert Zarzycki
2nd Place Net – James Mealady
3rd Place Net – Lukasz Truchel

Longest Drive Champion – Adrian Turek
Closest to Pin Champion – Jacek Ruta
Chipping Champion – Robert Zarzycki
Putting Champion – Stanley Rembisz

Podczas oficjalnego zakończenia turnieju prezes PAGA Pawel Gasior
nadal tytuł Honorowego Członka PAGA Panu Konsulowi Generalnemu w NYC Adrianowi Kubickiemu.
Pan Konsul na zdjęciu z córką Laurą.

2022-06-20T19:50:29+02:00April 29th, 2022|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top